Spirituele medium in Den Haag

Medium Den Haag

Dit is het vermogen om met geesten te communiceren via de geest. Het is duidelijk een gave die de gemiddelde mens te boven gaat, maar velen beweren het te bezitten. Het is geen zeldzaam vermogen, maar sommige mensen hebben er gewoon meer talent voor dan anderen. Er zijn verschillende niveaus van telepathie. Aan de ene kant staan de "telepathische empaten", die hun geest over de mentale barrière heen naar de gedachten, gevoelens en herinneringen van een ander kunnen brengen. Aan de andere kant staan de "telepathische helderzienden" die in het verleden en de toekomst kunnen kijken.

Dit is het vermogen om met geesten te communiceren via de geest. Het is duidelijk een gave die de gemiddelde mens te boven gaat, maar velen beweren het te bezitten. Het is geen zeldzaam vermogen, maar sommige mensen hebben er gewoon meer talent voor dan anderen. Er zijn verschillende niveaus van telepathie. Aan de ene kant staan de "telepathische empaten", die hun geest over de mentale barrière heen naar de gedachten, gevoelens en herinneringen van een ander kunnen brengen. Aan de andere kant staan de "telepathische helderzienden" die in het verleden en de toekomst kunnen kijken. Maar natuurlijk zijn er ook tussenliggende niveaus zoals de "telepathische sensitieven" die boodschappen kunnen ontvangen uit de voorbije ervaringen van anderen, maar niet in staat zijn de gedachten van anderen te lezen.

Voorkennis

Een medium in Den Haag heeft het vermogen zich dingen te herinneren die in het verleden met mensen zijn gebeurd. Zij kunnen hun vermogen ook gebruiken om informatie over anderen te weten te komen. In sommige gevallen waren mediums zelfs in staat om gedetailleerde verklaringen te geven over gebeurtenissen die al aan de gang waren. Wetenschappelijke studies tonen aan dat mediums zich eigenlijk geen "gebeurtenissen uit het verleden" herinneren, maar in plaats daarvan informatie ontvangen van andere mensen die nog in het heden leven.

Mediums met dit vermogen zijn in staat geweest zich gesprekken, locaties en zelfs details over voorwerpen of andere mensen die op dit moment in leven zijn, te herinneren. Zo hebben mediums bijvoorbeeld de locatie van een overleden persoon beschreven, hen voorwerpen getoond die zij in hun leven hebben gekend of zelfs dingen beschreven die in het huis van de persoon zelf gebeurden.

Automatisch schrift

Automatisch schrijven is het proces waarbij een medium woorden of zinnen opneemt zonder ze actief te "schrijven". Dit gebeurt wanneer het medium te moe of te emotioneel ontredderd is om bewuste beslissingen te nemen. Mediums met dit vermogen zijn in staat geweest brieven, boeken, kranten en zelfs hele boodschappen in verschillende vreemde talen te produceren. Het is moeilijk uit te leggen hoe deze boodschappen werkelijk worden opgenomen, maar we weten wel dat ze niet door het medium worden "gecreëerd". Het medium ziet de woorden gewoon op een leeg stuk papier verschijnen.

Materialisatie

Een medium heeft het vermogen om voorwerpen uit het niets te produceren. Meestal zijn deze voorwerpen zo echt dat de persoon die ze ziet ervan overtuigd is dat ze vast en tastbaar zijn. De enige verklaring voor dit vermogen is dat het het resultaat is van sterke telekinetische krachten. Er zijn verschillende manieren waarop dit mogelijk is. Eén manier is als het medium een voorwerp vasthoudt dat aan een bepaalde persoon verbonden is. Als die persoon sterft voordat het medium het voorwerp terug kan krijgen, zal de dode persoon het voorwerp kunnen "materialiseren" door het uit het niets te doen verschijnen.

Obeahs en helderhorendheid

Deze beide gaven zijn vergelijkbaar met telepathie, maar ze werken op een ander niveau. Telepaten kunnen alleen de gedachten van andere mensen lezen. Helderhorenden daarentegen kunnen voorwerpen en stemmen in het radio-, tv- en telefoonsysteem horen die van andere mensen afkomstig zijn. Dit soort mediums kunnen zowel natuurlijke als onnatuurlijke geluiden horen. Natuurlijke geluiden zijn onder andere de stemmen van rouwende mensen, maar ook liedjes, muziek en andere geluiden die uit de telefoons van mensen komen. Onnatuurlijke geluiden daarentegen zijn stemmen van mensen die zijn overleden, maar ook gesprekken die in een heel ander deel van de wereld plaatsvinden.